Idea

Ideą powstania Start In Smart stały się słowa Henry’ego Ford’a „Zabierzcie mi moje fabryki i maszyny, a odbuduję firmę w ciągu trzech lat. Jeśli zabierzecie mi moich współpracowników - nie zdołam odbudować jej nigdy”. Zastanawiając się nad głębokim sensem jego słów miałem wciąż przed oczami dziesiątki znajomych pracujących w korporacjach na różnych stanowiskach, którzy w swoim procesie rozwojowym osiągali kolejne poziomy zawodowe.

Część z nich stawała się coraz lepszymi pracownikami, coraz lepszymi menadżerami, coraz ważniejszymi częściami korporacji. Dzięki licznym obowiązkowym szkoleniom, ciągłemu procesowi kontrolnemu, a dla najlepszych - indywidualnym procesom rozwojowym budowali swoją wartość na rynku pracy i poczucie realizacji w życiu zawodowym. To oni budowali niemal wszystkie mechanizmy w organizacjach. Byli szanowani i utożsamiani z sukcesem całej firmy. Kolejna część znajomych nigdy nie osiągnęła sukcesu, nie zdobyła kolejnego poziomu rozwoju, a nierzadko żegnała się ze światem korporacji rozpoczynając swoją karierę w innych organizacjach.

Henry Ford dał doskonałą wskazówkę, jak osiągnąć sukces. Kluczem sukcesu jest człowiek. I to waśnie praca nad jego sukcesem stała się inspiracją dla mnie. Start In Smart powstał aby wspierać Ciebie, wspierać ludzi w Twojej organizacji. Naszym celem jest wzmacnianie Twojej motywacji do działania, wspieranie Ciebie w procesie zmian, budowaniu własnej wartości i nabieraniu kolejnych umiejętności zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym. Dla Ciebie budujemy programy szkoleniowe i warsztatowe oparte na wysokoefektywnej procedurze programowej.

START to rozpoczęcie procesu pełnego wyzwań, nauki i trenowania . To czas zmian.

IN to innowacja w działaniu, całkowicie inne podejście w procedurze szkoleniowej.

SMART to szczegółowo zaplanowane ambitne i inspirujące działanie oparte na realiach, czasie i emocjach.